Organisatie advies

Met zakenpartner Perry Alderliesten verzorgen ik advies bij zelf organisatie vanuit ons samenwerkingsverband

‘ZO! doen we dat’

Meer informatie: www.zelf-organiseren.nl

1

De zelforganiserende organisatie

Onze visie op organisaties
Een organisatie bestaat uit individuen die binnen een context met elkaar samenwerken. De context bepaalt of zelforganisatie succesvol is. Uit een contextanalyse blijkt welke factoren te beïnvloeden zijn. In een juiste context is helder wat de (strategische) doelstellingen en de bijbehorende kaders van de organisatie zijn. Ook is helder hoe de organisatie aankijkt tegen werkgeverschap en werknemerschap.

Organisatieniveau – Het beïnvloeden van de context
Op organisatieniveau ondersteunt ZO! directies en het hoger management helder te krijgen op welke wijze zelforganiseren bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en in welke context zelforganiseren de meeste kans van slagen heeft. Wij ondersteunen onder andere in het gezamenlijk betekenis geven aan het concept zelforganiseren, het maken van een contextanalyse en het geven van strategisch advies. Wij slaan de brug van visie naar volharding.

Wij gebruiken instrumenten zoals workshops, storytelling, contextanalyse en diverse ontwikkelmodellen.

  • Onderzoek
  • Analyse
  • Advies
  • Begeleiding

Het resultaat: Een gedegen analyse en voorstel, zodanig dat in een gezamenlijke aanpak met alle medewerkers zelforganisatie vorm krijgt.

2

Het zelforganiserende team

Visie op teams

Het team is een optelsom van samenwerkende individuen, bij elkaar gebracht om een gemeenschappelijk doel te bereiken op basis van een aantal onderlinge afspraken. In een team komen individuele belangen samen met de organisatiebelangen. Om medewerkers het eigen werk te laten organiseren, is helderheid over doelstellingen en regelruimte noodzakelijk. Met elkaar geven de individuen in het team binnen deze heldere kaders inhoud aan de werkzaamheden. In een zelforganiserende context geven zij daarnaast ook inhoud aan de zorg- en organisatorische taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werving en selectie van nieuwe teamleden, budgetbewaking, rapportage, ziekteverlof en vakantieplanning. Zelforganiseren stelt daarmee (nieuwe) eisen aan het samenwerken in het team.

Teamniveau – Het realiseren van zelfstandige samenwerking
Zo! ondersteunt teams in letterlijk ‘samen doen’. ‘Samen’ door middel van het creëren van inzicht (in elkaar) en overzicht (over de thema’s, taken en verwachtingen), het maken van afspraken en het verdelen van taken op basis van aanwezige talenten. Het ‘doen’ door middel van het faciliteren van het maken van de teamgids (zo gaan wij met elkaar om), het verdelen van de thema’s op basis van aanwezige talenten en interesses en het maken van bijbehorende werkplannen (dit realiseren we op deze manier).

Wij gebruiken instrumenten zoals de SWIFT© teamanalyse; drijfverentesten op teamniveau (RealDrives®), de prestatiecirkel en teamworkshops.

  • Creeeren van inzicht
  • Eigenaarschap
  • Begeleiding

Het resultaat: Teams zijn ondersteund waar zij dat wensen, zodanig dat zij zelf-organiserend de juiste beslissingen kunnen nemen

3

De zelforganiserende professional

Visie op mensen

Wij zijn aanhangers van het positief mensbeeld waarin de zelforganiserende professional het begin en het einde van het concept zelforganiseren is. Het positief mensbeeld gaat ervanuit dat mensen zich willen ontwikkelen om daarmee te groeien en een wezenlijke bijdrage te leveren aan hun omgeving. Fundamenteel hierin is de zelfkennis van de professional: waar liggen de talenten, kwaliteiten en vaardigheden? Hoe neemt de professional de regie over resultaat, kwaliteit en tijdsbesteding?

Individueel niveau – Het versterken van de zelforganiserende professional

Zo! ondersteunt individuen om inzicht te krijgen in zichzelf, aangeleerde hulpeloosheid af te leren, effectief te acteren en eigenaarschap en verantwoordelijkheid te omarmen. Wij gebruiken instrumenten zoals persoonlijke coaching, individuele drijfverentest (RealDrives®), de prioriteitenscan en diverse zelftesten.

  • Coaching
  • Begeleiding

Het resultaat: Mensen weten waar hun kracht ligt en wensen dit in te zetten voor het team en de organisatiedoelstellingen.

Schrijf je in voor dit traject

Ben je inmiddels overtuigd? Of wil je gewoon meer weten? Ga dan voor meer informatie naar de website: www.zelf-organiseren.nl. bel me op 06 4987 1055 of stuur me een email: liselotte@zelf-organiseren.nl

liseLotte