Begeleiding

Begeleiding brengt ontwikkeling, verbetering en groei. Het leidt tot resultaat voor mens en organisatie.

'Vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen.'

Chinese spreekwoord

Werkwijze

Ik begeleid op concrete en actieve wijze teams en groepen in verandering. Dit doe ik als interimmanager en als trainer/workshopbegeleider.

  • Interimmanagement: als interimmanager verbind ik met visie en verantwoordelijkheid mensen en doelen. Gericht op resultaat en met gevoel voor alle betrokkenen breng ik plannen van papier naar praktijk.
  • Workshopbegeleider: Ik geloof dat men al doende leert. Mijn workshops zijn daarom actief en bevatten veel opdrachten. Ik stem af op de ‘kleur’ en het niveau van de groep en vind laten ervaren belangrijker dan vertellen.

Voor het begeleiden van teams werk ik samen met Perry Alderliesten in een netwerkconstructie.

Proces

De diensten en producten worden continu ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten en trends en de recente wetenschappelijke ontwikkelingen. In workshopverband kan ik onder andere de volgende diensten bieden:

  • Teamrenovatie
  • Teamanalyses
  • Teamplannen
  • Toepassen A3-jaarplanmethodiek
  • Toepassen Organisatie-ontwikkelmodel
  • Groepssessies RealDrives®

 

Resultaat

Begeleiding verbetert onderlinge relaties, verheldert communicatie en maakt samenwerking hechter. Groei van mensen, teams en daarmee de organisatie wordt gerealiseerd. En daarmee wordt een goede bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen geleverd.

Doelgroep

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid richt ik me primair op verbeteringen binnen organisaties zoals gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen en gemeenschappelijke regelingen.  Het meest plezier heb ik in het faciliteren van ‘teams met een opdracht’ en in het ‘renoveren’ van teams.