Advies

Met advies ontvang je beredeneerde aanbevelingen om je keuze te kunnen maken.

'Strategie zonder tactiek is de langzaamste route naar de overwinning. Tactiek zonder strategie is het geluid voor de nederlaag'

Sun Tzŭ ca. 490 vC, Chinees militair strateeg

Werkwijze

Ik weet mijn ervaring als manager, coach en adviseur op natuurlijke wijze te combineren en in te zetten om de strategische doelen en ambities van de organisatie te verbinden met de benodigde HR strategie. Ik word vooral energiek van de menskant van de organisatie.

Proces

Hulp bieden aan de opdrachtgever staat voor mij in het proces centraal. Ik stel daarom kritische vragen, onderzoek mogelijkheden en opties, verbind doelstellingen met strategie, laat verantwoordelijkheden waar zij horen en zet mij volop in voor het beste resultaat.

Resultaat

Goed advies resulteert in strategische goed doordachte scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak, uitgewerkt in concrete stappenplannen.

Doelgroep

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid richt ik mij in mijn adviesrol vooral op verbeteringen in de (semi) overheid. Ik heb ervaring met zelfstandig bestuursorgaan, gemeente, waterschap en gemeenschappelijke regeling.