Teamcoaching

Bij teamcoachen gaat het om het stimuleren van gezamenlijk eigenaarschap voor professionele teamontwikkeling en teamresultaten.

1

Het leggen van de basis

Bij het leggen van de basis gaat het erom dat teamleden elkaar écht leren kennen en begrijpen. En vervolgens met al die invalshoeken een gezamenlijk beeld creeeren van gewenste ontwikkelingen en resultaten. Waarbij 'de klant' in beeld is en blijft als belangrijkste afnemer.

 • Drijfveren in beeld
 • Kwaliteiten in beeld
 • Omgeving in beeld
 • Gewenste veranderingen gedeeld

Het resultaat: De individuen in het team (h)erkennen elkaar en weten waar zij aan willen werken.

2

Het werken aan verandering

Bij het werken aan verandering gaat het erom dat het team een gezamenlijk beeld heeft van de gewenste verandering. En vervolgens met alle aanwezige teamkwaliteiten gezamenlijk werken aan de doelstellingen die het team zich heeft gestelt.

 • SWIFT teamanalyse
 • Gedrag en effect
 • Feed back
 • Aan de slag!

Het resultaat: De eerste stappen op weg naar verandering zijn gezet

3

Het eigenaarschap nemen

Verandering gaat pas beklijven als teamleden zich er zelf verantwoordelijk voor voelen. Dus hoe doe je dat als team?

 • Eigenaarschap?
 • Rollen en taken
 • Afspraken
 • Elkaar continu bevragen

Het resultaat: Iedereen weet wat er verwacht wordt, pakt de verantwoordelijkheid en teamleden spreken elkaar erop aan.

4

Het continu ontwikkelen

Veranderingen zijn niet statisch. Heb je het ene doel bereikt, komt de volgende uitdaging al op je pad. Door continu ontwikkelen als leidraad te nemen worden veranderingen in het team opgepakt, ingebed en met plezier omarmd.

 • Teamevaluatie
 • Teamplannen
 • De cirkel van ontwikkeling

Het resultaat: Het team is en blijft zich bewust van veranderingen en wat zij daarmee kunnen

Schrijf je in voor dit traject

Ook meer weten over teamcoaching?

Bel me op 06 – 4987 1055  of stuur me een email op contact@liselottedekker.nl

 

liseLotte