Zelforganisatie en zelfsturing

"ZO! doen we dat" is een netwerkorganisatie waarin twee zelfstandig organisatieadviseurs zich bezig houden met vraagstukken rondom zelfsturing en zelforganisatie (www.zelf-organiseren.nl)

Waar richten we ons op?

Zelf-organiseren.nl richt zich op zelforganiseren in de breedste zin van het woord. Van kennisdeling met en begeleiding van zelforganiserende professionals (waarbij begrippen als eigenaarschap en resultaatgerichtheid centraal staan) tot begeleiding van organisaties die het concept rondom zelforganiseren volledig willen omarmen.

Onze visie

Zelforganiseren is geen doel of middel. Zelforganiseren gaat over de kijk op mens en organisatie, op werknemerschap en werkgeverschap. Wij zijn er van overtuigd dat mensen zélf het beste in staat zijn hun eigen werk te organiseren, omdat zij zelf zicht hebben op hun werk. Zelfsturing staat voor ons niet gelijk aan alles zelf doen. De kunst is om focus te behouden op het eigen werk en de randvoorwaarden goed te borgen.

Onze werkwijze

We zijn liefhebber van het betekenisvolle gesprek en we maken (waar nodig en nuttig) gebruik van interactieve interventies en verschillende instrumenten.

Voor ons is doorpakken en het gezamenlijk zorgen voor een goed resultaat belangrijker dan de hiërarchie en etiquette binnen het bedrijf. Onze veranderaanpak kenmerkt zich door het creëren en voelen van verbinding met de opdracht en de opdrachtgever en is gericht op wezenlijke verandering. We kijken daarom niet alleen (ver) vooruit, maar baseren ons op al aanwezige kwaliteiten, kennis, kunde en wellicht al ingezette trajecten.

Letterlijk samen-werken vinden wij essentieel; vanuit het hier en nu te werken aan de toekomst is wat ons drijft. Wij werken planmatig, maar kunnen plannen net zo makkelijk weer loslaten als blijkt dat deze niet bijdragen  aan het bereiken van doelen. Wij zijn bij-de-tijd en experimenteren met diverse werkvormen op basis van oude en nieuwe inzichten.

Perry Alderliesten

Perry is een ervaren organisatieadviseur die gedreven is om resultaat te boeken. Hij ziet vraagstukken als uitdagende puzzels. Overziet daarbij het geheel van puzzelstukken in de eigen context, analyseert wat aan de hand is en weet met schijnbaar gemak de stukken in elkaar te schuiven tot een duidelijk en realiseerbaar actieplan. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een gezonde mix tussen analyseren en doorpakken, creativiteit en degelijkheid, toepassen van innovatieve en beproefde methodes.

Lise Lotte Dekker

Lise Lotte heeft ruim twintig jaar ervaring als manager, coach en adviseur in zowel de zakelijke dienstverlening als binnen de (semi) overheid. Lise Lotte wordt gedreven door de menskant van de organisatie: mensen laten ondernemen met hun talent, verbinding zoeken, groepsgevoel creëren en verschillen overbruggen is haar kracht. Lise Lotte is creatief, staat altijd open voor vernieuwing, maar heeft tegelijkertijd steeds oog voor de strategische koers. Zij verstaat als geen ander de kunst van het confronteren met een glimlach.

Comments are closed.